Login  |  Register Friday, September 24, 2021  
GALLERY
KNOWLEDGE

VISITORS

thu y cho lon

 

Office 1:
143 Nguyen Van Cu W. 2, Dist. 5
 +  From Mon - Sat:
     Morning: 7h-11h
     Afternoon: 2h - 6h

 +  Sunday & Holiday:
     
Afternoon 2h - 6h


 
Office 2:
321 Nguyen Thi Nho, W. 16, Dist. 11
+  
From Mon - Sat:  
    Morning 8h - 11h
    Afternoon 2h - 7h

+  Sunday & Holiday:
   
Morning 8h - 11h
    Afternoon 2h - 5h

 

FOOD
  • Thực phẩm chó mèo:

o       Royal Canin

o       ANF

o       Me-O

o       Pedigree

o      

  • Thực phẩm chức năng:

o       Hỗ trợ gan

o       Hỗ trợ thận

o       Hỗ trợ bàng quang

o       Hỗ trợ ruột

o       Hỗ trợ xương khớp

o       Chống hôi miệng

o       Thực phẩm giúp giảm cân

o       ……


 

Print  

Back  Top