Login  |  Register Friday, September 24, 2021  
 

Office 1:
143 Nguyen Van Cu W. 2, Dist. 5
 +  From Mon - Sat:
     Morning: 7h-11h
     Afternoon: 2h - 6h

 +  Sunday & Holiday:
     
Afternoon 2h - 6h


 
Office 2:
321 Nguyen Thi Nho, W. 16, Dist. 11
+  
From Mon - Sat:  
    Morning 8h - 11h
    Afternoon 2h - 7h

+  Sunday & Holiday:
   
Morning 8h - 11h
    Afternoon 2h - 5h

 

GALLERY
KNOWLEDGE

VISITORS

thu y cho lon

Others services

Các dịch vụ khác:

o   Tư vấn thủ tục xuất cảnh

o   Tư vấn cách chăm sóc

o   Chăm sóc nội trú

o   Cấy Microchip

o   Cắt tỉa lông

 

Print  

Back  Top